Odzyskiwanie danych jako kierunek przedsiębiorstwa po utracie danych.

Odzyskiwanie danych Rodzaje odzyskiwania danych i ich możliwości

Odzyskiwanie danych to proces przywracania usuniętych, utraconych, uszkodzonych lub sformatowanych danych z nośników pamięci. W procesie tym wykorzystuje się różne technologie umożliwiające odzyskiwanie usuniętych plików oraz przywracanie utraconych zdjęć, dokumentów, muzyki i filmów. Oprócz przywracania danych z nośników pamięci, odzyskiwanie danych to także sposób na uniknięcie marnowania pieniędzy na niepotrzebne naprawy. Niestety, utrata danych może być kosztownym i niespodziewanym wydarzeniem, które może sprawić, że będziesz musiał szukać nowego systemu kopii zapasowych.

Odzyskiwanie danych to proces przywracania usuniętych, niedostępnych, utraconych, uszkodzonych, zniszczonych lub sformatowanych danych

Pomimo powszechnego błędnego przekonania, że odzyskiwanie danych jest trudnym procesem, praktyka ta może faktycznie uratować dane. Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania do odzyskiwania danych, można odzyskać usunięte, sformatowane lub niedostępne pliki. Oprogramowanie do odzyskiwania danych jest również ważne dla zastosowań kryminalistycznych i szpiegostwa. Atak wirusa lub inne złośliwe działanie może ukryć zawartość dysku twardego, uniemożliwiając jego odzyskanie. Usługi odzyskiwania danych mogą wykorzystywać specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do odzyskiwania danych, nawet jeśli urządzenie jest fizycznie uszkodzone.

Proces odzyskiwania danych jest możliwy, ponieważ sam plik i informacje, które go opisują, są przechowywane w różnych miejscach. System Windows śledzi wszystkie pliki na dysku twardym za pomocą tabeli alokacji plików. Tablica alokacji przypomina spis treści książki, a rzeczywiste pliki na dysku twardym to strony. Korzystając z oprogramowania do odzyskiwania danych, można w krótkim czasie przywrócić pliki.

Zazwyczaj proces ten polega na przywróceniu danych z kopii zapasowej. Im nowsza kopia zapasowa, tym większe prawdopodobieństwo odzyskania danych. Posiadanie planu tworzenia i przywracania kopii zapasowych jest niezbędne do skutecznego odzyskiwania danych. Użytkownicy mają do dyspozycji oprogramowanie do odzyskiwania przypadkowo usuniętych plików. Pliki te mogą nadal znajdować się na dysku twardym w postaci fragmentów. W niektórych przypadkach, np. w razie uszkodzenia dysku lub bazy danych, konieczne może być skorzystanie z usług specjalistów.

Obejmuje ona różne technologie

Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania danych cyfrowych z uszkodzonego komputera, niedostępnego dysku twardego lub innego nośnika. Proces ten często obejmuje przywracanie danych z wewnętrznych lub zewnętrznych dysków twardych, taśm magnetycznych, kart pamięci i firmowych kopii zapasowych. Stosuje się go również do odzyskiwania plików przypadkowo usuniętych. Techniki odzyskiwania danych obejmują ekstrakcję danych z taśm magnetycznych, informatykę śledczą i odzyskiwanie danych z pamięci USB. Poniżej przedstawiono najpopularniejsze rodzaje odzyskiwania danych i ich możliwości:

W najczęstszych przypadkach odzyskiwanie danych jest potrzebne do celów szpiegostwa, kryminalistyki i innych spraw prawnych. Eksperci ds. informatyki śledczej często muszą wykonywać usługi odzyskiwania danych w przypadku utraty lub zaszyfrowania poufnych lub prywatnych informacji. Fizyczne uszkodzenia nośników pamięci mogą być spowodowane różnymi czynnikami, w tym klęskami żywiołowymi lub błędami ludzkimi. Ekspert ds. informatyki śledczej może zastosować rzeźbienie danych w celu odzyskania plików, nawet jeśli niektóre części struktury plików są nie do odzyskania.

Powszechnym zastosowaniem odzyskiwania danych jest odzyskiwanie dowodów cyfrowych. W przypadku oszustw finansowych, naruszenia danych lub nieautoryzowanego podrabiania danych, dowody te mogą być wykorzystane w sądzie. Sprawy związane z fałszerstwem, napadem lub morderstwem również mogą wymagać pomocy eksperta ds. odzyskiwania danych. Dzięki tej technice można uratować cenne dokumenty, które zostały usunięte, przepisane lub w inny sposób uszkodzone przez intruza.

Jest to nieplanowany wydatek

Nie da się ukryć, że odzyskiwanie danych to nieoczekiwany wydatek. W następstwie katastrofalnej utraty danych może się okazać, że nie będziesz w stanie funkcjonować, ogarnie Cię niepokój i stres. Na szczęście istnieją sposoby odzyskiwania utraconych plików, które pozwolą zaoszczędzić czas i stres, jeśli nie masz środków na natychmiastowe zastąpienie utraconych danych. W tym artykule przeanalizujemy niektóre z dostępnych opcji.

Powoduje fizyczne uszkodzenie nośników pamięci

Uszkodzenia fizyczne to jedna z najczęstszych przyczyn utraty danych. Może to być awaria dysku, zatarcie wrzeciona, uszkodzenie płytki drukowanej lub po prostu staroświecki błąd użytkownika. Fizyczne uszkodzenie urządzenia pamięci masowej jest najtrudniejsze do odzyskania. Fizyczne uszkodzenie dysku twardego może nastąpić w wyniku upadku lub przewrócenia przez krzesło.

Uszkodzenia fizyczne mogą wystąpić w każdym urządzeniu pamięci masowej z wielu różnych powodów. Dysk twardy może ulec awarii fizycznej, takiej jak uderzenie głowicy, pożar lub zalanie. Jednak nawet jeśli dysk nie jest uszkodzony fizycznie, może ulec znacznemu uszkodzeniu logicznemu. Uszkodzenia te mogą również wpłynąć na strukturę logiczną systemu plików, co wymaga interwencji specjalisty. Na szczęście istnieje pomoc w przypadku uszkodzeń fizycznych.

Fizyczne uszkodzenia nośników pamięci obejmują również działanie uszkodzonego urządzenia magazynującego dane, co może spowodować dodatkowe szkody. Głowice w dyskach twardych mogą działać nieprawidłowo, nadpisując niektóre lub wszystkie pliki. Zetknięcie głowic z talerzami powoduje trwałą utratę danych. Inne rodzaje fizycznych uszkodzeń dysku twardego mogą wynikać z przegrzania dysku lub wadliwego sprzętu. Ponadto wysoki poziom wibracji może spowodować zetknięcie się głowic z talerzami, co może doprowadzić do utraty danych.

Wymaga planu odzyskiwania danych po awarii

Plan odzyskiwania danych po awarii jest istotną częścią skutecznego planowania ciągłości działania. Plan może być prosty, polegający na przywróceniu tylko niewielkiego zbioru danych, lub tak szczegółowy, jak odzyskiwanie całych centrów danych. W związku z ciągłym rozwojem technologii i procesów biznesowych plany odzyskiwania danych po awarii powinny być okresowo testowane, aby upewnić się, że są nadal skuteczne. Należy je również regularnie aktualizować, aby nadążać za nowymi zagrożeniami. Jeśli nie masz planu odzyskiwania danych po awarii, Twoja firma jest narażona na niebezpieczeństwo, że zostanie pozostawiona w niewiedzy.

Plan odzyskiwania danych po awarii musi uwzględniać serwer fizyczny i sposób przechowywania na nim danych. Serwery fizyczne są bardziej podatne na katastrofy naturalne niż ich wirtualne odpowiedniki, takie jak pożar czy powódź. Takie zdarzenia mogą zniszczyć informacje przechowywane przez lata. Bez skutecznego planu można stracić kluczowe informacje o klientach lub ponieść koszty odbudowy. Dlatego należy zaplanować działania na wypadek takich zdarzeń. Zanim jednak opracuje się plan odzyskiwania danych po awarii, należy poznać przechowywane dane i metody ich ochrony.

Plan odzyskiwania danych po awarii powinien określać procedury tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz zawierać strategie łagodzenia zagrożeń i ograniczania szkód. Powinien również uwzględniać zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym. Ponadto w solidnym planie należy wyznaczyć miejsce przywracania sprawności operacyjnej (hot disaster recovery site), czyli alternatywne centrum danych, w którym przechowywane są najważniejsze systemy. Posiadanie takiej kopii zapasowej na wypadek katastrofy zapewni ciągłość działania firmy po jej wystąpieniu. Po opracowaniu planu ważne jest, aby przetestować procedurę na wypadek sytuacji awaryjnej.

To kosztuje

Ile kosztuje odzyskiwanie danych? Na koszt odzyskiwania danych wpływa kilka czynników. O kosztach decyduje ilość danych, które trzeba odzyskać, oraz czas potrzebny na ich odzyskanie. Jeżeli urządzenie pamięci masowej uległo poważnemu uszkodzeniu, odzyskiwanie danych może trwać kilka dni. W skrajnych przypadkach koszty mogą przekroczyć 10 000 USD za dziesięć TB danych. Skąd zatem wiadomo, czy warto ponosić wysokie koszty?

Dane można utracić na wiele sposobów. Niektóre firmy mogą pobierać opłaty w wysokości 300 USD za odzyskanie danych, które zostały przypadkowo usunięte. Jeśli jednak urządzenie pamięci masowej uległo fizycznemu uszkodzeniu, koszt może wynieść od 500 do 3000 USD. W wielu przypadkach bezpieczniej jest wysłać dysk twardy do profesjonalisty w celu odzyskania danych. Niektóre firmy oferują bezpłatną wycenę, co jest dużym udogodnieniem. Większość profesjonalistów oferuje również bezpłatne wyceny, dzięki czemu można wybrać firmę, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom.

Koszt odzyskiwania danych zależy od wielkości pamięci masowej i typu urządzenia. Koszt za GB zależy od rodzaju pamięci masowej i jej uszkodzenia. Niektóre serwisy mogą naliczać opłaty za GB lub MB odzyskanych danych. Jeśli cena odzyskiwania danych jest wysoka, należy być przygotowanym na poniesienie kosztów. Jeśli nie stać Cię na taką usługę, rozważ najpierw naprawę lub wymianę urządzenia. Potem można przejść do innych spraw.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Tagi , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.